Nha Trang ‘cấm’ các trường tổ chức hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi các trường tiểu học và THCS về việc tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động dạy học tích hợp liên môn và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bên ngoài nhà trường.

Đọc thêm