TP. Hồ Chí Minh: Tập trung triển khai các giải pháp đột phá phục hồi phát triển kinh tế

Nhằm tập trung làm rõ, đánh giá sâu hơn vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế năm 2022, đồng thời khắc phục được những hạn chế, tạo được sự đột phá, hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai thực hiện, ngày 8/1, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”.

Đọc thêm